Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Yumiko Saito-Nakano x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Masayuki Oki
,
Satomi Asai
,
Yumiko Saito-Nakano
,
Taira Nakayama
,
Yumiko Tanaka
,
Hiroshi Tachibana
,
Hiroshi Ohmae
,
Tomoyoshi Nozaki
, and
Hayato Miyachi
Restricted access
Yumiko Saito-Nakano
,
Kazuyuki Tanabe
,
Kiseko Kamei
,
Moritoshi Iwagami
,
Kanako Komaki-Yasuda
,
Shin-ichiro Kawazu
,
Shigeyuki Kano
,
Hiroshi Ohmae
, and
Takuro Endo
Restricted access