Search Results

You are looking at 1 - 10 of 43 items for

  • Author or Editor: Yu Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Zhu Zhuoli, Zhao Yu, Xu Liya, Liu Mingzhong, and Li Shengwei
Open access
Yu Yong Xin, Zhang Guo Ming, Guo Yu Peng, Ao Jian, and Li Ho Min
Restricted access
Qiang Li, Yin-Xia Huang, Qing Yang, Yu-Jie Dong, Meng-Qiu Gao, and Li-Ping Ma
Full access
Yen Yu-Chen, Kong Ling-Xiong, Lee Ling, Zhang Yu-Qin, Li Feng, Cai Bao-Jian, and Gao Shou-Yi
Restricted access
Shouyin Zhang, Rong Hai, Wenyuan Li, Guohua Li, Guangyu Lin, Jinrong He, Xiuping Fu, Jingshan Zhang, Hong Cai, Fengqin Ma, Jianhua Zhang, Dongzheng Yu, and Xue-jie Yu
Full access
David H. Walker, Qing-Huai Liu, Xue-Jie Yu, Han Li, Catherine Taylor, and Hui-Min Feng
Restricted access
Tao Zhang, Xian Xu, Jingjing Jiang, Chen Yu, Cuicui Tian, and Weidong Li
Full access
Meichun Zhang, Xiaoying Zheng, Yu Wu, Ming Gan, Ai He, Zhuoya Li, Jing Liu, and Ximei Zhan
Full access