Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for

  • Author or Editor: Yu Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Yu Yong Xin
,
Zhang Guo Ming
,
Guo Yu Peng
,
Ao Jian
, and
Li Ho Min
Restricted access
Zhu Zhuoli
,
Zhao Yu
,
Xu Liya
,
Liu Mingzhong
, and
Li Shengwei
Open access
Restricted access
Mao-zhong Li
,
Li-li Pang
,
Ai-ying Bai
,
Shi-cheng Yu
,
Xun Gong
,
Na Liu
,
Kun Cai
,
Guang-cheng Xie
,
Wen-juan Gao
,
Yu Jin
, and
Zhao-jun Duan
Restricted access
Kangkang Hong
,
Ziping Shu
,
Laodong Li
,
Yu Zhong
,
Weiqian Chen
,
Cunli Nong
, and
Jinliang Kong
Restricted access
Meichun Zhang
,
Xiaoying Zheng
,
Yu Wu
,
Ming Gan
,
Ai He
,
Zhuoya Li
,
Jing Liu
, and
Ximei Zhan
Restricted access
Qiang Li
,
Yin-Xia Huang
,
Qing Yang
,
Yu-Jie Dong
,
Meng-Qiu Gao
, and
Li-Ping Ma
Restricted access
Hong Xiao
,
Ru Huang
,
Li-Dong Gao
,
Cun-Rui Huang
,
Xiao-Ling Lin
,
Na Li
,
Hai-Ning Liu
,
Shi-Lu Tong
, and
Huai-Yu Tian
Restricted access
Yin-Liang Tang
,
I-Ju Liu
,
Pi-Chun Li
,
Chien-Yu Chiu
,
Chun-Yu Lin
,
Chung-Hao Huang
,
Yen-Hsu Chen
,
Chi-Yu Fu
,
Day-Yu Chao
,
Chwan-Chuen King
, and
Han-Chung Wu
Restricted access