Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Ying Liu x
  • All content x
Clear All Modify Search
Lu Gao, Ying Zhang, Guoyong Ding, Qiyong Liu, and Baofa Jiang
Full access
Yan Wen, Yan Xing, Lian-Chao Yuan, Jian Liu, Ying Zhang, and Huan-Ying Li
Full access
Zhidong Liu, Guoyong Ding, Ying Zhang, Xin Xu, Qiyong Liu, and Baofa Jiang
Full access
Pan Luo, Lin Qiu, Yi Liu, Xiu-lan Liu, Jian-ling Zheng, Hui-ying Xue, Wen-hua Liu, Dong Liu, and Juan Li
Open access
Qi Li, Na-Na Guo, Zhan-Ying Han, Yan-Bo Zhang, Shun-Xiang Qi, Yong-Gang Xu, Ya-Mei Wei, Xu Han, and Ying-Ying Liu
Full access
Lu Gao, Ying Zhang, Guoyong Ding, Qiyong Liu, Maigeng Zhou, Xiujun Li, and Baofa Jiang
Full access

Asiatic Cholera

Clinical Study and Experimental Therapy with Streptomycin

Hobart A. Reimann, George C. T. Chang, Liang-Wei Chu, P. Y. Liu, and Ying Ou
Restricted access
Ai Zhao, Yumei Zhang, Ying Peng, Jiayin Li, Titi Yang, Zhaoyan Liu, Yanli Lv, and Peiyu Wang
Full access
Archana K. Reddy, Melony Chakrabarty, Ying Liu, Stuart H. Cohen, and Archana H. Maniar
Restricted access
Wu-Tse Liu, Chich-Liang Chen, Susan Shin-Jung Lee, Ch'ien-Chen Chan, Fu-Luen Lo, and Ying-Chin Ko
Restricted access