Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Ying Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Ying Li, Ban Sheng Cai, Xin Li, Shuai Ju, Xiu Ying Yang, and Jin Wei Qiang
Restricted access
Yan Wen, Yan Xing, Lian-Chao Yuan, Jian Liu, Ying Zhang, and Huan-Ying Li
Full access
Wen Yan, Yan Xing, Lian Chao Yuan, Rong De Yang, Fu Yue Tan, Ying Zhang, and Huan-Ying Li
Full access
Qi Li, Na-Na Guo, Zhan-Ying Han, Yan-Bo Zhang, Shun-Xiang Qi, Yong-Gang Xu, Ya-Mei Wei, Xu Han, and Ying-Ying Liu
Full access
Ai Zhao, Yumei Zhang, Ying Peng, Jiayin Li, Titi Yang, Zhaoyan Liu, Yanli Lv, and Peiyu Wang
Full access
Lu Gao, Ying Zhang, Guoyong Ding, Qiyong Liu, Maigeng Zhou, Xiujun Li, and Baofa Jiang
Full access
Bei Li, Ying Guo, Zhaobiao Guo, Yun Liang, Ziwen Zhu, Qing Zhou, Yanfeng Yan, Zhizhong Song, and Ruifu Yang
Full access
Ning Zhang, Ruiyan Zhang, Teng Chen, Xiaocheng Li, Shubo Zhang, Wenchen Han, Bin He, Hang Yin, Ying Meng, and Jinghui Zhao
Open access
Mao-zhong Li, Li-li Pang, Ai-ying Bai, Shi-cheng Yu, Xun Gong, Na Liu, Kun Cai, Guang-cheng Xie, Wen-juan Gao, Yu Jin, and Zhao-jun Duan
Full access
Pan Luo, Lin Qiu, Yi Liu, Xiu-lan Liu, Jian-ling Zheng, Hui-ying Xue, Wen-hua Liu, Dong Liu, and Juan Li
Open access