Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Ying Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Ying Li
,
Ban Sheng Cai
,
Xin Li
,
Shuai Ju
,
Xiu Ying Yang
, and
Jin Wei Qiang
Restricted access
Yan Wen
,
Yan Xing
,
Lian-Chao Yuan
,
Jian Liu
,
Ying Zhang
, and
Huan-Ying Li
Restricted access
Xue-Fei Liu
,
Ying Li
,
Shuai Ju
,
Yan-Li Zhou
, and
Jin-Wei Qiang
Open access
Qi Li
,
Na-Na Guo
,
Zhan-Ying Han
,
Yan-Bo Zhang
,
Shun-Xiang Qi
,
Yong-Gang Xu
,
Ya-Mei Wei
,
Xu Han
, and
Ying-Ying Liu
Restricted access
Wen Yan
,
Yan Xing
,
Lian Chao Yuan
,
Rong De Yang
,
Fu Yue Tan
,
Ying Zhang
, and
Huan-Ying Li
Restricted access
Ai Zhao
,
Yumei Zhang
,
Ying Peng
,
Jiayin Li
,
Titi Yang
,
Zhaoyan Liu
,
Yanli Lv
, and
Peiyu Wang
Restricted access
Lu Gao
,
Ying Zhang
,
Guoyong Ding
,
Qiyong Liu
,
Maigeng Zhou
,
Xiujun Li
, and
Baofa Jiang
Restricted access
Mao-zhong Li
,
Li-li Pang
,
Ai-ying Bai
,
Shi-cheng Yu
,
Xun Gong
,
Na Liu
,
Kun Cai
,
Guang-cheng Xie
,
Wen-juan Gao
,
Yu Jin
, and
Zhao-jun Duan
Restricted access
Yingyan Zheng
,
Ying Shi
,
Shengming Li
,
Weicheng Deng
,
Jie Zhou
,
Benjiao Hu
,
Honglin Jiang
,
Na Zhang
,
Zhengzhong Wang
,
Ying Xiong
,
Yue Chen
,
Qingwu Jiang
, and
Yibiao Zhou
Restricted access
Jianhai Yu
,
Xujuan Li
,
Xiaoen He
,
Xuling Liu
,
Zhicheng Zhong
,
Qian Xie
,
Li Zhu
,
Fengyun Jia
,
Yingxue Mao
,
Zongqiu Chen
,
Ying Wen
,
Danjuan Ma
,
Linzhong Yu
,
Bao Zhang
,
Wei Zhao
, and
Weiwei Xiao
Open access