Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Yasuyuki Kato x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Yoshihiro Fujiya
,
Momoko Mawatari
,
Nozomi Takeshita
,
Shuzo Kanagawa
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Kei Yamamoto
,
Yasuyuki Kato
,
Koh Shinohara
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Moritoshi Iwagami
,
Shigeyuki Kano
,
Shu Watanabe
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Saho Takaya
,
Yasuyuki Kato
,
Yuichi Katanami
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Kanako Komaki-Yasuda
,
Shigeyuki Kano
, and
Norio Ohmagari
Open access
Jatan Bahadur Sherchan
,
Masatomo Morita
,
Takashi Matono
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Jeevan B. Sherchand
,
Sarmila Tandukar
,
Ujjwal Laghu
,
Maki Nagamatsu
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
, and
Kayoko Hayakawa
Restricted access
Yuichi Katanami
,
Satoshi Kutsuna
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Kei Yamamoto
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Yasuyuki Kato
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Tetsuro Kobayashi
,
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
,
Hideko Uryu
,
Ritsuko Yamada
,
Naoyuki Kashiwa
,
Takahito Nei
,
Akihito Ehara
,
Reiko Takei
,
Nobuaki Mori
,
Yasuhiro Yamada
,
Tomomi Hayasaka
,
Narito Kagawa
,
Momoko Sugawara
,
Ai Suzaki
,
Yuno Takahashi
,
Hiroyuki Nishiyama
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
, and
Makoto Ohnishi
Open access
Takashi Matono
,
Yasuyuki Kato
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Kazuhisa Mezaki
,
Maho Kawamura
,
Noriko Konishi
,
Yasutaka Mizuno
,
Shuzo Kanagawa
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
David M. Brett-Major
,
Shevin T. Jacob
,
Frederique A. Jacquerioz
,
George F. Risi
,
William A. Fischer II
,
Yasuyuki Kato
,
Catherine F. Houlihan
,
Ian Crozier
,
Henry Kyobe Bosa
,
James V. Lawler
,
Takuya Adachi
,
Sara K. Hurley
,
Louise E. Berry
,
John C. Carlson
,
Thomas. C. Button
,
Susan L. McLellan
,
Barbara J. Shea
,
Gary G. Kuniyoshi
,
Mauricio Ferri
,
Srinivas G. Murthy
,
Nicola Petrosillo
,
Francois Lamontagne
,
David T. Porembka
,
John S. Schieffelin
,
Lewis Rubinson
,
Tim O'Dempsey
,
Suzanne M. Donovan
,
Daniel G. Bausch
,
Robert A. Fowler
, and
Thomas E. Fletcher
Open access