Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Xue-Jie Yu x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Jorge E. Zavala-Velazquez
,
Xue-Jie Yu
, and
David H. Walker
Restricted access
Zhikai Zhang
,
Rong Hai
,
Zhizhong Song
,
Lianxu Xia
,
Yun Liang
,
Hong Cai
,
Ying Liang
,
Xiaona Shen
,
Enmin Zhang
,
Jianguo Xu
,
Dongzheng Yu
, and
Xue-Jie Yu
Restricted access
Feng Cui
,
Hai-Xia Cao
,
Ling Wang
,
Shou-Feng Zhang
,
Shu-Jun Ding
,
Xue-Jie Yu
, and
Hao Yu
Restricted access
David H. Walker
,
Qing-Huai Liu
,
Xue-Jie Yu
,
Han Li
,
Catherine Taylor
, and
Hui-Min Feng
Restricted access
Shouyin Zhang
,
Rong Hai
,
Wenyuan Li
,
Guohua Li
,
Guangyu Lin
,
Jinrong He
,
Xiuping Fu
,
Jingshan Zhang
,
Hong Cai
,
Fengqin Ma
,
Jianhua Zhang
,
Dongzheng Yu
, and
Xue-jie Yu
Restricted access
Lijuan Zhang
,
Hong Liu
,
Bianli Xu
,
Qunying Lu
,
Liang Li
,
Litao Chang
,
Xiuchun Zhang
,
Desheng Fan
,
Guohua Li
,
Yuming Jin
,
Feng Cui
,
Yonglin Shi
,
Weihong Li
,
Jianguo Xu
, and
Xue Jie Yu
Restricted access