Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Wen Lei x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Jia-hui Lei, Bing-tao Su, Hong Xu, Ji-long Shen, Xiao-hong Guan, Zhen-qing Feng, Yong-long Li, Ming-xing Xu, and Wen-qi Liu
Full access
Wen-Yi Zhang, Li-Qun Fang, Jia-Fu Jiang, Feng-Ming Hui, Gregory E. Glass, Lei Yan, You-Fu Xu, Wen-Juan Zhao, Hong Yang, Wei Liu, and Wu-Chun Cao
Full access
LIEN-CHENG CHEN, HUAN-YAO LEI, CHING-CHUAN LIU, SHU-CHU SHIESH, SHUN-HUA CHEN, HSIAO-SHENG LIU, YEE-SHIN LIN, SHAN-TAIR WANG, HUEY-WEN SHYU, and TRAI-MING YEH
Full access
Huixia Cai, Jing Zhang, Xuefei Zhang, Yayi Guan, Xiao Ma, Jianping Cao, Junying Ma, Na Liu, Hao Wu, Yufang Liu, Jia Liu, Wei Wang, Wen Lei, Kemei Shi, Qing Zhang, Xiongying Zhang, Peizhen Zhan, and Yujuan Shen
Open access
Huixia Cai, Yayi Guan, Xiao Ma, Liying Wang, Hu Wang, Guoming Su, Xuefei Zhang, Xiumin Han, Junying Ma, Yu Fang Liu, Jun Li, Jingxiao Zhang, Yongshun Wang, Wei Wang, Rui Du, Wen Lei, and Weiping Wu
Open access