Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Thuy Doan x
  • All content x
Clear All Modify Search
Catherine E. Oldenburg and Thuy Doan
Open access
Sugihiro Hamaguchi, Ngo Chi Cuong, Doan Thu Tra, Yen Hai Doan, Kenta Shimizu, Nguyen Quang Tuan, Lay-Myint Yoshida, Le Quynh Mai, Dang Duc-Anh, Shuji Ando, Jiro Arikawa, Christopher M. Parry, Koya Ariyoshi, and Pham Thanh Thuy
Open access
Jessica M. Brogdon, Ali Sié, Clarisse Dah, Lucienne Ouermi, Boubacar Coulibaly, Elodie Lebas, Lina Zhong, Cindi Chen, Thomas M. Lietman, Jeremy D. Keenan, Thuy Doan, and Catherine E. Oldenburg
Restricted access
Ali Sié, Boubacar Coulibaly, Sawadogo Adama, Lucienne Ouermi, Clarisse Dah, Charlemagne Tapsoba, Till Bärnighausen, John Daniel Kelly, Thuy Doan, Thomas M. Lietman, Jeremy D. Keenan, and Catherine E. Oldenburg
Full access
Armin Hinterwirth, Ali Sié, Boubacar Coulibaly, Lucienne Ouermi, Clarisse Dah, Charlemagne Tapsoba, Lina Zhong, Cindi Chen, Thomas M. Lietman, Jeremy D. Keenan, Thuy Doan, and Catherine E. Oldenburg
Free access
Ali Sié, Clarisse Dah, Mamadou Bountogo, Mamadou Ouattara, Eric Nebie, Boubacar Coulibaly, Jessica M. Brogdon, William W. Godwin, Elodie Lebas, Thuy Doan, Benjamin F. Arnold, Travis C. Porco, Thomas M. Lietman, Catherine E. Oldenburg, and for the GAMIN Study Group
Open access
Jean Digitale, Ali Sié, Boubacar Coulibaly, Lucienne Ouermi, Clarisse Dah, Charlemagne Tapsoba, Till Bärnighausen, Elodie Lebas, Ahmed M. Arzika, Medellena Maria Glymour, Jeremy D. Keenan, Thuy Doan, and Catherine E. Oldenburg
Restricted access