Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Susan Chen x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Wu-Tse Liu
,
Chich-Liang Chen
,
Susan Shin-Jung Lee
,
Ch'ien-Chen Chan
,
Fu-Luen Lo
, and
Ying-Chin Ko
Restricted access
Ya-Lei Chen
,
Duen-Wei Hsu
,
Pei-Tan Hsueh
,
Jou-An Chen
,
Pei-Jyun Shih
,
Susan Lee
,
Hsi-Hsun Lin
, and
Yao-Shen Chen
Full access
Full access
Roger Detels
,
John H. Cross
,
Wen-Chin Huang
,
Jih-Ching Lien
, and
Susan Chen
Restricted access
Hung-Chin Tsai
,
Li-Yu Chung
,
Eng-Rin Chen
,
Yung-Ching Liu
,
Susan Shin-Jung Lee
,
Yao-Shen Chen
,
Cheng-Len Sy
,
Shue-Ren Wann
, and
Chuan-Min Yen
Full access
HUNG-CHIN TSAI
,
SUSAN SHIN-JUNG LEE
,
CHUN-KAI HUANG
,
CHUAN-MIN YEN
,
ENG-RIN CHEN
, and
YUNG-CHING LIU
Full access
Hung-Chin Tsai
,
Yen-Lin Huang
,
Yung-Ching Liu
,
Shue-Ren Wann
,
Susan Shin-Jung Lee
,
Eng-Rin Chen
,
Chuan-Min Yen
,
Ming-Hong Tai
,
Min-Hon Shi
, and
Yao-Shen Chen
Full access
Andrew J. Codlin
,
Saira Khowaja
,
Zhongxue Chen
,
Mohammad H. Rahbar
,
Ejaz Qadeer
,
Ismat Ara
,
Joseph B. McCormick
,
Susan P. Fisher-Hoch
, and
Aamir J. Khan
Full access
HUNG-CHIN TSAI
,
YUNG-CHING LIU
,
CALVIN M. KUNIN
,
PING-HONG LAI
,
SUSAN SHIN-JUNG LEE
,
YAO-SHEN CHEN
,
SHUE-REN WANN
,
WEI-RU LIN
,
CHUN-KAI HUANG
,
LUO-PING GER
,
HSI-HSUN LIN
, and
MUH-YONG YEN
Full access