Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for

  • Author or Editor: SHU-YUAN XIAO x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Tatjana Avsic-Zupanc, Mario Poljak, Polona Furlan, Rafael Kaps, Shu-Yuan Xiao, and James W. Leduc
Restricted access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PATRICK C. NEWMAN, and ROBERT B. TESH
Full access
Full access
ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, HAO LEI, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
Guangyu Li, Nan Wang, Hilda Guzman, Elena Sbrana, Tomoki Yoshikawa, Chien-tek Tseng, Robert B. Tesh, and Shu-Yuan Xiao
Full access
A. Paige Adams, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Marcio R. Nunes, Shu-Yuan Xiao, and Robert B. Tesh
Full access
JESSICA H. TONRY, SHU-YUAN XIAO, MARINA SIIRIN, HONGLI CHEN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, MENGYI YE, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access