Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: R. Sabarinathan x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Manoj V. Murhekar, M. Ashok, K. Kanagasabai, Vasna Joshua, M. Ravi, R. Sabarinathan, B. K. Kirubakaran, V. Ramachandran, Vishal Shete, Nivedita Gupta, and Sanjay M. Mehendale
Full access
Jeromie Wesley Vivian Thangaraj, Mahima Mittal, Valsan Philip Verghese, C. P. Girish Kumar, Winsley Rose, R. Sabarinathan, Ashok Kumar Pandey, Nivedita Gupta, and Manoj Murhekar
Full access
Muthusamy Santhosh Kumar, P. Kamaraj, Siraj Ahmed Khan, Ramesh Reddy Allam, Pradip V. Barde, Bhagirathi Dwibedi, Suman Kanungo, Uday Mohan, Suman Sundar Mohanty, Subarna Roy, Vivek Sagar, Deepali Savargaonkar, Babasaheb V. Tandale, Roshan Kamal Topno, C. P. Girish Kumar, R. Sabarinathan, V. Saravana Kumar, T. Karunakaran, Annamma Jose, Provash Sadhukhan, G. S. Toteja, Shanta Dutta, and Manoj Murhekar
Restricted access
Alvira Z. Hasan, Muthusamy Santhosh Kumar, Christine Prosperi, Jeromie Wesley Vivian Thangaraj, R. Sabarinathan, Saravana Kumar, Augustine Duraiswamy, Ojas Kaduskar, Vaishali Bhatt, Gururaj Rao Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Gajanan N. Sapkal, Lucky Sangal, Sanjay M. Mehendale, Nivedita Gupta, William J. Moss, Kyla Hayford, Manoj V. Murhekar, and for the IMRVI Study Group
Open access
Anuradha Rajamanickam, Nathella Pavan Kumar, Arul Nancy P, Nandhini Selvaraj, Saravanan Munisankar, Rachel Mariam Renji, Vijayalakshmi V., Manoj Murhekar, Jeromie Wesley Vivian Thangaraj, Muthusamy Santhosh Kumar, C. P. Girish Kumar, Tarun Bhatnagar, Manickam Ponnaiah, R. Sabarinathan, V. Saravana Kumar, and Subash Babu
Open access