Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Nobuo Koizumi x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Leo Kawaguchi, Bounthanom Sengkeopraseuth, Reiko Tsuyuoka, Nobuo Koizumi, Hidechika Akashi, Phengta Vongphrachanh, Haruo Watanabe, and Atsuko Aoyama
Full access
Kan Saito, Takafumi Ito, Nobuko Asashima, Minoru Ohno, Ryozo Nagai, Hiromi Fujita, Nobuo Koizumi, Ai Takano, Haruo Watanabe, and Hiroki Kawabata
Full access
Tetsuya Suzuki, Shinichiro Morioka, Tatsuya Kikuchi, Lubna Sato, Hidetoshi Nomoto, Kei Yamamoto, Nobuo Koizumi, Kayoko Hayakawa, Satoshi Kutsuna, and Norio Ohmagari
Restricted access
Sharon Y. A. M. Villanueva, Hirokazu Ezoe, Rubelia A. Baterna, Yasutake Yanagihara, Maki Muto, Nobuo Koizumi, Takashi Fukui, Yoshihiro Okamoto, Toshiyuki Masuzawa, Lolita L. Cavinta, Nina G. Gloriani, and Shin-ichi Yoshida
Full access