Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Masatomo Morita x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Jatan Bahadur Sherchan, Masatomo Morita, Takashi Matono, Hidemasa Izumiya, Makoto Ohnishi, Jeevan B. Sherchand, Sarmila Tandukar, Ujjwal Laghu, Maki Nagamatsu, Yasuyuki Kato, Norio Ohmagari, and Kayoko Hayakawa
Full access
Yuichi Katanami, Satoshi Kutsuna, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, Makoto Ohnishi, Kei Yamamoto, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Shuzo Kanagawa, Yasuyuki Kato, and Norio Ohmagari
Full access
Takashi Matono, Yasuyuki Kato, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, Kei Yamamoto, Satoshi Kutsuna, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Kazuhisa Mezaki, Maho Kawamura, Noriko Konishi, Yasutaka Mizuno, Shuzo Kanagawa, and Norio Ohmagari
Full access
Tetsuro Kobayashi, Satoshi Kutsuna, Kayoko Hayakawa, Yasuyuki Kato, Norio Ohmagari, Hideko Uryu, Ritsuko Yamada, Naoyuki Kashiwa, Takahito Nei, Akihito Ehara, Reiko Takei, Nobuaki Mori, Yasuhiro Yamada, Tomomi Hayasaka, Narito Kagawa, Momoko Sugawara, Ai Suzaki, Yuno Takahashi, Hiroyuki Nishiyama, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, and Makoto Ohnishi
Open access