Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Ling Wang x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
LINDA M. STYER
,
JAMES R. CAREY
,
JANE-LING WANG
, and
THOMAS W. SCOTT
Full access
Anthony P. Prezyna
,
Chang Teh-Ling
,
Wang Tsu-Lin
,
William J. Dougherty
, and
Harry B. Bond
Restricted access
Hui-Ling Chen
,
Su-Ru Lin
,
Hsin-Fu Liu
,
Chwan-Chuen King
,
Szu-Chia Hsieh
, and
Wei-Kung Wang
Full access
Hongwei Fu
,
Lingjun Li
,
Yonghong Zhu
,
Ling Wang
,
Jiabao Geng
,
Yibin Chang
,
Cheng Xue
,
Gang Du
,
Yaning Li
, and
Hui Zhuang
Full access
Feng Cui
,
Hai-Xia Cao
,
Ling Wang
,
Shou-Feng Zhang
,
Shu-Jun Ding
,
Xue-Jie Yu
, and
Hao Yu
Full access
A. Louis Bourgeois
,
James G. Olson
,
Richard C. Y. Fang
,
Jeanette Huang
,
Ching Liang Wang
,
Ling Chow
,
Duane Bechthold
,
David T. Dennis
,
James C. Coolbaugh
, and
Emilio Weiss
Restricted access
Kun-Hsien Tsai
,
Hsi-Chieh Wang
,
Chun-Hsien Chen
,
Jyh-Hsiung Huang
,
Hsiu-Ying Lu
,
Chien-Ling Su
, and
Pei-Yun Shu
Full access
D B Lin
,
W T Nieh
,
H M Wang
,
M W Hsiao
,
U P Ling
,
S P Changlai
,
M S Ho
,
S L You
, and
C J Chen
Restricted access
D B Lin
,
T P Tsai
,
C C Yang
,
H M Wang
,
W T Nieh
,
U P Ling
,
S P Changlai
,
S L You
,
M S Ho
, and
C J Chen
Full access
Juan Hou
,
Feng Ling
,
Chengliang Chai
,
Ye Lu
,
Xianghua Yu
,
Junfen Lin
,
Jimin Sun
,
Yue Chang
,
Xiaodong Ye
,
Shiping Gu
,
Weilong Pang
,
Chengwei Wang
,
Xiaohua Zheng
,
Jianmin Jiang
,
Zhiping Chen
, and
Zhenyu Gong
Open access