Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Liang Lu x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Leon Rosen, Jih-Ching Lien, Donald A. Shroyer, Richard H. Baker, and Liang-Chen Lu
Restricted access
Jimin Sun, Liang Lu, Jun Yang, Keke Liu, Haixia Wu, and Qiyong Liu
Full access
Tun-Chieh Chen, Po-Liang Lu, Yen-Hsu Chen, Jih-Jin Tsai, and Tyen-Po Chen
Full access
Xiaosu Hu, Ruiyuan Feng, Zhiren Zheng, Jinzhong Liang, Hanxun Wang, and Jianhua Lu
Restricted access
Zhi Lu, Shi-Hong Fu, Feng-Tian Wang, Roger S. Nasci, Qing Tang, and Guo-Dong Liang
Full access
MEI-CHUAN KUO, JER-MING CHANG, PO-LIANG LU, YI-WEN CHIU, HUNG-CHUN CHEN, and SHANG-JYH HWANG
Full access
Sarah A. Ziegler, Liang Lu, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Shu-Yuan Xiao, and Robert B. Tesh
Full access
Rosa I. Mateo, Shu-Yuan Xiao, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Hao Lei, Hilda Guzman, Liang Lu, and Robert B. Tesh
Full access
KENG-LIANG WU, CHI-SIN CHANGCHIEN, CHUNG-MOU KUO, SENG-KEE CHUAH, SHENG-NAN LU, HOCK-LIEW ENG, and CHUNG-HUANG KUO
Full access