Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Li-Xia Wang x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Open access
Ge Li, Gongchen Wang, Fang-Chi Hsu, Jianzhao Xu, Xia Pei, Bo Zhao, and Avinash Shetty
Free access
Xin-Xu Li, Wei Lu, Rong-Qiang Zu, Li-Mei Zhu, Hai-Tao Yang, Cheng Chen, Tao Shen, Guang Zeng, Shi-Wen Jiang, Hui Zhang, and Li-Xia Wang
Open access
Si Li, Yue Chen, Congcong Xia, Henry Lynn, Fenghua Gao, Qizhi Wang, Shiqing Zhang, Yi Hu, and Zhijie Zhang
Full access
Xin-Xu Li, Jia-Xu Chen, Li-Xia Wang, Li-Guang Tian, Yu-Ping Zhang, Shuang-Pin Dong, Xue-Guang Hu, Jian Liu, Feng-Feng Wang, Yue Wang, Xiao-Mei Yin, Li-Jun He, Qiu-Ye Yan, Hong-Wei Zhang, Bian-Li Xu, and Xiao-Nong Zhou
Full access
Lan Wei, Quan Qian, Zhi-Qiang Wang, Gregory E. Glass, Shao-Xia Song, Wen-Yi Zhang, Xiu-Jun Li, Hong Yang, Xian-Jun Wang, Li-Qun Fang, and Wu-Chun Cao
Full access
Ai-Di Xia, Yun-Zhong Gu, Shi-Jie Xu, Ke-Min Wang, Hui-Zhen Yang, Ke-Ji Xu, Zong-Li Qian, and Shi-Shu Chen
Restricted access