Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ken-ichiro Kobayashi x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Fukumi Nakamura-Uchiyama
,
Ken-ichiro Kobayashi
, and
Kenji Ohnishi
Open access
Ken-ichiro Kobayashi
,
Nobuko Utatsu
,
Chisa Kanbe
,
Tetsuya Niu
,
Fumio Terasoma
,
Shuji Ando
,
Kenji Kubo
, and
Nobuhiro Komiya
Restricted access
Ken-ichiro Kobayashi
,
Fukumi Nakamura-Uchiyama
,
Takeshi Nishiguchi
,
Kenichi Isoda
,
Yasumasa Kokubo
,
Katsuhiko Ando
,
Masaki Katurahara
,
Yasuhito Sako
,
Tetsuya Yanagida
,
Akira Ito
,
Sentaro Iwabuchi
, and
Kenji Ohnishi
Restricted access