Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Juan Li x
  • All content x
Clear All Modify Search
Chunmei Wang, Jiabao Xu, Xiaohong Zhou, Juan Li, Guiyun Yan, Anthony A. James, and Xiaoguang Chen
Full access
Mao-zhong Li, Li-li Pang, Ai-ying Bai, Shi-cheng Yu, Xun Gong, Na Liu, Kun Cai, Guang-cheng Xie, Wen-juan Gao, Yu Jin, and Zhao-jun Duan
Full access
Jing Xia, Dongni Wu, Kai Wu, Hong Zhu, Lingcong Sun, Wen Lin, Kaijie Li, Juan Zhang, Lun Wan, Huaxun Zhang, and Si Liu
Free access
Pan Luo, Lin Qiu, Yi Liu, Xiu-lan Liu, Jian-ling Zheng, Hui-ying Xue, Wen-hua Liu, Dong Liu, and Juan Li
Open access
Li-Juan Liu, Wei Liu, Yun-Xi Liu, Hong-Jv Xiao, Ning Jia, Gang Liu, Yi-Gang Tong, and Wu-Chun Cao
Full access
Jun Feng, Juan Liu, Xinyu Feng, Li Zhang, Huihui Xiao, and Zhigui Xia
Full access
Wen-Yi Zhang, Li-Qun Fang, Jia-Fu Jiang, Feng-Ming Hui, Gregory E. Glass, Lei Yan, You-Fu Xu, Wen-Juan Zhao, Hong Yang, Wei Liu, and Wu-Chun Cao
Full access
Wen-Juan Li, Jing-Lin Wang, Ming-Hua Li, Shi-Hong Fu, Huan-Yu Wang, Zhi-Yu Wang, Shuang-Ying Jiang, Xue-Wen Wang, Peng Guo, Sheng-Cang Zhao, Yan Shi, Nan-Nan Lu, Roger S. Nasci, Qing Tang, and Guo-Dong Liang
Full access