Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Jiro Fujita x
  • All content x
Clear All Modify Search
Teruhisa Tanaka, Tetsuo Hirata, Gretchen Parrott, Miwa Higashiarakawa, Takeshi Kinjo, Tetsu Kinjo, Akira Hokama, and Jiro Fujita
Open access
Kiwamu Nakamura, Akira Ito, Satomi Yara, Shusaku Haranaga, Kenji Hibiya, Tsuneo Hirayasu, Yasuhito Sako, and Jiro Fujita
Full access
TETSUO HIRATA, NOBUFUMI UCHIMA, KAZUTO KISHIMOTO, OSAMU ZAHA, NAGISA KINJO, AKIRA HOKAMA, HIROSHI SAKUGAWA, FUKUNORI KINJO, and JIRO FUJITA
Full access
HAJIME AOYAMA, TETSUO HIRATA, HIROSHI SAKUGAWA, TAKAKO WATANABE, SATORU MIYAGI, TATSUJI MAESHIRO, TAKAYUKI CHINEN, MARIKO KAWANE, OSAMU ZAHA, TOMOKUNI NAKAYOSHI, FUKUNORI KINJO, and JIRO FUJITA
Full access
Takeshi Kinjo, Akira Hokama, Hideta Nakamura, Kazuya Miyagi, Yuri Higure, Mariko Otsuki, Naoya Nishiyama, Masashi Nakamatsu, Tetsu Kinjo, Masao Tateyama, and Jiro Fujita
Open access
Hideta Nakamura, Gen Ouchi, Kazuya Miyagi, Yuuri Higure, Mariko Otsuki, Naoya Nishiyama, Takeshi Kinjo, Masashi Nakamatsu, Masao Tateyama, Ichiro Kukita, and Jiro Fujita
Open access