Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Jiro Fujita x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Takeshi Kinjo
,
Mitsuyoshi Shimoji
, and
Jiro Fujita
Open access
Takeshi Kinjo
,
Hiromu Toma
, and
Jiro Fujita
Open access
Teruhisa Tanaka
,
Tetsuo Hirata
,
Gretchen Parrott
,
Miwa Higashiarakawa
,
Takeshi Kinjo
,
Tetsu Kinjo
,
Akira Hokama
, and
Jiro Fujita
Open access
Kiwamu Nakamura
,
Akira Ito
,
Satomi Yara
,
Shusaku Haranaga
,
Kenji Hibiya
,
Tsuneo Hirayasu
,
Yasuhito Sako
, and
Jiro Fujita
Restricted access
Tetsuo Hirata
,
Hiroshi Nakamura
,
Nagisa Kinjo
,
Akira Hokama
,
Fukunori Kinjo
,
Nobuhisa Yamane
, and
Jiro Fujita
Restricted access
Hideta Nakamura
,
Gen Ouchi
,
Kazuya Miyagi
,
Yuuri Higure
,
Mariko Otsuki
,
Naoya Nishiyama
,
Takeshi Kinjo
,
Masashi Nakamatsu
,
Masao Tateyama
,
Ichiro Kukita
, and
Jiro Fujita
Open access
TETSUO HIRATA
,
NOBUFUMI UCHIMA
,
KAZUTO KISHIMOTO
,
OSAMU ZAHA
,
NAGISA KINJO
,
AKIRA HOKAMA
,
HIROSHI SAKUGAWA
,
FUKUNORI KINJO
, and
JIRO FUJITA
Restricted access
Takeshi Kinjo
,
Akira Hokama
,
Hideta Nakamura
,
Kazuya Miyagi
,
Yuri Higure
,
Mariko Otsuki
,
Naoya Nishiyama
,
Masashi Nakamatsu
,
Tetsu Kinjo
,
Masao Tateyama
, and
Jiro Fujita
Open access
HAJIME AOYAMA
,
TETSUO HIRATA
,
HIROSHI SAKUGAWA
,
TAKAKO WATANABE
,
SATORU MIYAGI
,
TATSUJI MAESHIRO
,
TAKAYUKI CHINEN
,
MARIKO KAWANE
,
OSAMU ZAHA
,
TOMOKUNI NAKAYOSHI
,
FUKUNORI KINJO
, and
JIRO FUJITA
Restricted access