Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Jing Zhang x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Kent Bennett, Yuanzheng Si, Thomas Steinbach, Jing Zhang, and Qigui Li
Full access
Yadong Zheng, Xuepeng Cai, Xuenong Luo, Dongfeng Zhang, and Zhizhong Jing
Full access
Meichun Zhang, Xiaoying Zheng, Yu Wu, Ming Gan, Ai He, Zhuoya Li, Jing Liu, and Ximei Zhan
Full access
QIGUI LI, LISA H. XIE, ADAM HAEBERLE, JING ZHANG, and PETER WEINA
Full access
Huixia Cai, Jing Zhang, Xuefei Zhang, Yayi Guan, Xiao Ma, Jianping Cao, Junying Ma, Na Liu, Hao Wu, Yufang Liu, Jia Liu, Wei Wang, Wen Lei, Kemei Shi, Qing Zhang, Xiongying Zhang, Peizhen Zhan, and Yujuan Shen
Open access
Jing Xia, Dongni Wu, Kai Wu, Hong Zhu, Lingcong Sun, Wen Lin, Kaijie Li, Juan Zhang, Lun Wan, Huaxun Zhang, and Si Liu
Free access
YUN-XI LIU, DAN FENG, QIAN ZHANG, NA JIA, ZHONG-TANG ZHAO, SAKE J. DE VLAS, JIAN LI, PAN-HE ZHANG, HONG YANG, JING-SI MIN, PEI-TIAN FENG, SHU-BIN MA, and WU-CHUN CAO
Full access
XUAN-YI WANG, LIN DU, LORENZ VON SEIDLEIN, ZHI-YI XU, YING-LIN ZHANG, ZHI-YONG HAO, OAK-PIL HAN, JING-CHEN MA, HYE-JON LEE, MOHAMMAD ALI, CHANG-QUAN HAN, ZHAN-CHUN XING, JI-CHAO CHEN, and JOHN CLEMENS
Full access