Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: JIANBING MU x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Shengfa Liu
,
Jianbing Mu
,
Hongying Jiang
, and
Xin-zhuan Su
Full access
Jonathan J. Juliano
,
David J. Bacon
,
Jianbing Mu
,
Xinhua Wang
, and
Steven R. Meshnick
Full access
YAE-JEAN KIM
,
V. KUMARASWAMI
,
EUNHWA CHOI
,
JIANBING MU
,
DEAN A. FOLLMANN
,
PETER ZIMMERMAN
, and
THOMAS B. NUTMAN
Full access
XINHUA WANG
,
JIANBING MU
,
GUOQIAO LI
,
PEIQUAN CHEN
,
XINGBO GUO
,
LINCHUN FU
,
LIN CHEN
,
XINZHUAN SU
, and
THOMAS E. WELLEMS
Full access
MYRIAM ARÉVALO-HERRERA
,
YEZID SOLARTE
,
MARÍA FERNANDA YASNOT
,
ANGÉLICA CASTELLANOS
,
ADRIANA RINCÓN
,
ALLAN SAUL
,
JIANBING MU
,
CAROLE LONG
,
LOUIS MILLER
, and
SÓCRATES HERRERA
Full access