Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Huixia Cai x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Xiao Cai, Huixia Cai, Qing Gan, Wenxu Chang, Fang Yuan, Wei Luo, Jie Sun, and Jing An
Open access
Xiangman Zeng, Yayi Guan, Weiping Wu, Liying Wang, Huixia Cai, Qi Fang, Shicheng Yu, and Canjun Zheng
Free access
Huixia Cai, Jing Zhang, Xuefei Zhang, Yayi Guan, Xiao Ma, Jianping Cao, Junying Ma, Na Liu, Hao Wu, Yufang Liu, Jia Liu, Wei Wang, Wen Lei, Kemei Shi, Qing Zhang, Xiongying Zhang, Peizhen Zhan, and Yujuan Shen
Open access
Huixia Cai, Yayi Guan, Xiao Ma, Liying Wang, Hu Wang, Guoming Su, Xuefei Zhang, Xiumin Han, Junying Ma, Yu Fang Liu, Jun Li, Jingxiao Zhang, Yongshun Wang, Wei Wang, Rui Du, Wen Lei, and Weiping Wu
Open access