Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Hiroshi Tachibana x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Masayuki Oki, Satomi Asai, Yumiko Saito-Nakano, Taira Nakayama, Yumiko Tanaka, Hiroshi Tachibana, Hiroshi Ohmae, Tomoyoshi Nozaki, and Hayato Miyachi
Full access
Yi Chen, Yunzhi Zhang, Bin Yang, Tangkai Qi, Hongzhou Lu, Xunjia Cheng, and Hiroshi Tachibana
Full access
Bin Yang, Yingdan Chen, Liang Wu, Longqi Xu, Hiroshi Tachibana, and Xunjia Cheng
Full access
Kenji Ohnishi, Misako Murata, Hirooki Kojima, Nobuhiko Takemura, Tomio Tsuchida, and Hiroshi Tachibana
Restricted access