Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Hideko Uryu x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Tetsuro Kobayashi, Satoshi Kutsuna, Kayoko Hayakawa, Yasuyuki Kato, Norio Ohmagari, Hideko Uryu, Ritsuko Yamada, Naoyuki Kashiwa, Takahito Nei, Akihito Ehara, Reiko Takei, Nobuaki Mori, Yasuhiro Yamada, Tomomi Hayasaka, Narito Kagawa, Momoko Sugawara, Ai Suzaki, Yuno Takahashi, Hiroyuki Nishiyama, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, and Makoto Ohnishi
Open access