Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Haruhiko Isawa x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
KYOKO SAWABE, KEITA HOSHINO, HARUHIKO ISAWA, TOSHINORI SASAKI, TOSHIHIKO HAYASHI, YOSHIO TSUDA, HIROMU KURAHASHI, KIYOSHI TANABAYASHI, AKITOYO HOTTA, TAKEHIKO SAITO, AKIO YAMADA, and MUTSUO KOBAYASHI
Full access
Ryusei Kuwata, Phan Thi Nga, Nguyen Thi Yen, Keita Hoshino, Haruhiko Isawa, Yukiko Higa, Nguyen Vet Hoang, Bui Minh Trang, Do Phuong Loan, Tran Vu Phong, Toshinori Sasaki, Yoshio Tsuda, Mutsuo Kobayashi, Kyoko Sawabe, and Masahiro Takagi
Full access
Daisuke Kobayashi, Katsunori Murota, Ryosuke Fujita, Kentaro Itokawa, Akira Kotaki, Meng Ling Moi, Hiroko Ejiri, Yoshihide Maekawa, Kohei Ogawa, Yoshio Tsuda, Toshinori Sasaki, Mutsuo Kobayashi, Tomohiko Takasaki, Haruhiko Isawa, and Kyoko Sawabe
Full access
Astri Nur Faizah, Daisuke Kobayashi, Yoshihide Maekawa, Michael Amoa-Bosompem, Shifa Fauziyah, Kris Cahyo Mulyatno, Sri Subekti, Etik Ainun Rohmah, Maria Inge Lusida, Yasuko Mori, Kozue Miura, Kazuhiro Hirayama, Haruhiko Isawa, and Kyoko Sawabe
Restricted access