Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Guo-Jing Yang x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
GUO-JING YANG
,
ARMIN GEMPERLI
,
PENELOPE VOUNATSOU
,
MARCEL TANNER
,
XIAO-NONG ZHOU
, and
JÜRG UTZINGER
Restricted access
Kun Yang
,
Xiao-Nong Zhou
,
Xiao-Hua Wu
,
Peter Steinmann
,
Xian-Hong Wang
,
Guo-Jing Yang
,
Jürg Utzinger
, and
Hong-Jun Li
Restricted access
Lijuan Liu
,
Xu Baoliang
,
Fu Yingqun
,
Li Ming
,
Yang Yu
,
Hou Yong
,
Wang Shasha
,
Hu Manxia
,
Guo Tianyu
,
Jiang Chao
,
Sun Xiaohong
, and
Wang Jing
Restricted access
Xiao-Nong Zhou
,
Guo-Jing Yang
,
Kun Yang
,
Xian-Hong Wang
,
Qing-Biao Hong
,
Le-Ping Sun
,
John B. Malone
,
Thomas K. Kristensen
,
N. Robert Bergquist
, and
Jürg Utzinger
Restricted access