Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Dexin Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Shiwen Wang, Jiandong Li, Guoyu Niu, Xianjun Wang, Shujun Ding, Xiaolin Jiang, Chuan Li, Quanfu Zhang, Mifang Liang, Zhenqiang Bi, and Dexin Li
Full access
Michael J. Turell, George W. Korch, Cynthia A. Rossi, David Sesline, Barryett A. Enge, Dale V. Dondero, Michelle Jay, George V. Ludwig, Dexin Li, Connie S. Schmaljohn, Richard J. Jackson, and Michael S. Ascher
Restricted access