Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Chien-Yu Lin x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Chien-Yu Lin
,
Nan-Chang Chiu
, and
Chun-Ming Lee
Open access
Chien-Yu Lin
,
Ye-Ming Lee
, and
Jeng-Jung Chen
Open access
Jyh-Hsiung Huang
,
Tsai-Ling Liao
,
Shu-Fen Chang
,
Chien-Ling Su
,
Li-Jung Chien
,
Yu-Chung Kuo
,
Cheng-Fen Yang
,
Chien-Chou Lin
, and
Pei-Yun Shu
Full access
Chin-Chou Wang
,
Shih-Feng Liu
,
Shang-Chih Liao
,
Ing-Kit Lee
,
Jien-Wei Liu
,
An-Shen Lin
,
Chao-Chien Wu
,
Yu-Hsiu Chung
, and
Meng-Chih Lin
Full access
Chin-Chou Wang
,
Chao-Chien Wu
,
Jien-Wei Liu
,
An-Shen Lin
,
Shih-Feng Liu
,
Yu-Hsiu Chung
,
Mao-Chang Su
,
Ing-Kit Lee
, and
Meng-Chih Lin
Full access
Yin-Liang Tang
,
I-Ju Liu
,
Pi-Chun Li
,
Chien-Yu Chiu
,
Chun-Yu Lin
,
Chung-Hao Huang
,
Yen-Hsu Chen
,
Chi-Yu Fu
,
Day-Yu Chao
,
Chwan-Chuen King
, and
Han-Chung Wu
Full access
Ko Chang
,
Yen-Hsu Chen
,
Nan-Yao Lee
,
Hsin-Chun Lee
,
Chun-Yu Lin
,
Jih-Jin Tsai
,
Po-Liang Lu
,
Tun-Chieh Chen
,
Hsiao-Chen Hsieh
,
Wei-Ru Lin
,
Ping-Chang Lai
,
Chia-Ming Chang
,
Chi-Jung Wu
,
Chung-Hsu Lai
, and
Wen-Chien Ko
Full access