Search Results

You are looking at 1 - 10 of 29 items for

  • Author or Editor: Cheng Chen x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Shou-Chien Chen, Hsiao-Ling Chang, Tsong-Rong Yan, Yan-Tzong Cheng, and Kow-Tong Chen
Full access
Chin-Yun Yii, Chang-Yi Chen, Eng-Rin Chen, Hsien-Chen Hsieh, Cheng-Chun Shih, John H. Cross, and Leon Rosen
Restricted access
Yi Chen, Yunzhi Zhang, Bin Yang, Tangkai Qi, Hongzhou Lu, Xunjia Cheng, and Hiroshi Tachibana
Full access
Yi-Cheng Chen, Ta-Sen Yeh, Jeng-Hwei Tseng, Shiu-Feng Huang, and Deng-Yn Lin
Full access
Full access
Nanhua Chen, Joanne Baker, Nadine Ezard, Matthew Burns, Michael D Edstein, and Qin Cheng
Full access
Bin Yang, Yingdan Chen, Liang Wu, Longqi Xu, Hiroshi Tachibana, and Xunjia Cheng
Full access
MICHELLE L. GATTON, JENNIFER M. PETERS, KARRYN GRESTY, ELIZABETH V. FOWLER, NANHUA CHEN, and QIN CHENG
Full access
Bridget Appleyard, Makiva Tuni, Qin Cheng, Nanhua Chen, Joan Bryan, and James S. McCarthy
Full access
Zheng Huijun, Tao Zhenghou, Cheng Wenfang, Wang Shihai, Cheng Shizhi, Ye Yangming, Luo Laifeng, Chen Xiaorui, Gan Genbao, and Willy F. Piessens
Restricted access