Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Norio Ohmagari x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Saho Takaya
,
Satoshi Kutsuna
,
Tetsuya Suzuki
,
Kanako Komaki-Yasuda
,
Shigeyuki Kano
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Yoshihiro Fujiya
,
Momoko Mawatari
,
Nozomi Takeshita
,
Shuzo Kanagawa
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Saho Takaya
,
Yasuyuki Kato
,
Yuichi Katanami
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Kanako Komaki-Yasuda
,
Shigeyuki Kano
, and
Norio Ohmagari
Open access
Tetsuya Suzuki
,
Shinichiro Morioka
,
Tatsuya Kikuchi
,
Lubna Sato
,
Hidetoshi Nomoto
,
Kei Yamamoto
,
Nobuo Koizumi
,
Kayoko Hayakawa
,
Satoshi Kutsuna
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Kei Yamamoto
,
Yasuyuki Kato
,
Koh Shinohara
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Moritoshi Iwagami
,
Shigeyuki Kano
,
Shu Watanabe
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Toshihiro Matsui
,
Takato Nakamoto
,
Kayoko Hayakawa
,
Kei Yamamoto
,
Keiji Nakamura
,
Satoshi Kutsuna
,
Maki Nagashima
,
Hiroko Toriniwa
,
Tomoyoshi Komiya
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Jatan Bahadur Sherchan
,
Masatomo Morita
,
Takashi Matono
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Jeevan B. Sherchand
,
Sarmila Tandukar
,
Ujjwal Laghu
,
Maki Nagamatsu
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
, and
Kayoko Hayakawa
Restricted access
Yuichi Katanami
,
Satoshi Kutsuna
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Kei Yamamoto
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Yasuyuki Kato
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Takashi Matono
,
Yasuyuki Kato
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Kazuhisa Mezaki
,
Maho Kawamura
,
Noriko Konishi
,
Yasutaka Mizuno
,
Shuzo Kanagawa
, and
Norio Ohmagari
Restricted access
Tetsuro Kobayashi
,
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
,
Hideko Uryu
,
Ritsuko Yamada
,
Naoyuki Kashiwa
,
Takahito Nei
,
Akihito Ehara
,
Reiko Takei
,
Nobuaki Mori
,
Yasuhiro Yamada
,
Tomomi Hayasaka
,
Narito Kagawa
,
Momoko Sugawara
,
Ai Suzaki
,
Yuno Takahashi
,
Hiroyuki Nishiyama
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
, and
Makoto Ohnishi
Open access