Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Juan Li x
  • All content x
Clear All Modify Search
Chunmei Wang, Jiabao Xu, Xiaohong Zhou, Juan Li, Guiyun Yan, Anthony A. James, and Xiaoguang Chen
Full access
Mao-zhong Li, Li-li Pang, Ai-ying Bai, Shi-cheng Yu, Xun Gong, Na Liu, Kun Cai, Guang-cheng Xie, Wen-juan Gao, Yu Jin, and Zhao-jun Duan
Full access
Jing Xia, Dongni Wu, Kai Wu, Hong Zhu, Lingcong Sun, Wen Lin, Kaijie Li, Juan Zhang, Lun Wan, Huaxun Zhang, and Si Liu
Free access
Li-Juan Liu, Wei Liu, Yun-Xi Liu, Hong-Jv Xiao, Ning Jia, Gang Liu, Yi-Gang Tong, and Wu-Chun Cao
Full access
Pan Luo, Lin Qiu, Yi Liu, Xiu-lan Liu, Jian-ling Zheng, Hui-ying Xue, Wen-hua Liu, Dong Liu, and Juan Li
Open access
Jun Feng, Juan Liu, Xinyu Feng, Li Zhang, Huihui Xiao, and Zhigui Xia
Full access
Wen-Yi Zhang, Li-Qun Fang, Jia-Fu Jiang, Feng-Ming Hui, Gregory E. Glass, Lei Yan, You-Fu Xu, Wen-Juan Zhao, Hong Yang, Wei Liu, and Wu-Chun Cao
Full access
Wen-Juan Li, Jing-Lin Wang, Ming-Hua Li, Shi-Hong Fu, Huan-Yu Wang, Zhi-Yu Wang, Shuang-Ying Jiang, Xue-Wen Wang, Peng Guo, Sheng-Cang Zhao, Yan Shi, Nan-Nan Lu, Roger S. Nasci, Qing Tang, and Guo-Dong Liang
Full access