Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for

  • Author or Editor: Yu Li x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Zhu Zhuoli
,
Zhao Yu
,
Xu Liya
,
Liu Mingzhong
, and
Li Shengwei
Open access
Qiang Li
,
Yin-Xia Huang
,
Qing Yang
,
Yu-Jie Dong
,
Meng-Qiu Gao
, and
Li-Ping Ma
Full access
Shouyin Zhang
,
Rong Hai
,
Wenyuan Li
,
Guohua Li
,
Guangyu Lin
,
Jinrong He
,
Xiuping Fu
,
Jingshan Zhang
,
Hong Cai
,
Fengqin Ma
,
Jianhua Zhang
,
Dongzheng Yu
, and
Xue-jie Yu
Full access
Tao Zhang
,
Xian Xu
,
Jingjing Jiang
,
Chen Yu
,
Cuicui Tian
, and
Weidong Li
Full access
Meichun Zhang
,
Xiaoying Zheng
,
Yu Wu
,
Ming Gan
,
Ai He
,
Zhuoya Li
,
Jing Liu
, and
Ximei Zhan
Full access
Ai Zhao
,
Hongchong Gao
,
Bo Li
,
Kai Yu
,
Naing Naing Win
,
Yumei Zhang
, and
Peiyu Wang
Full access
Chong Chen
,
Li-Ping Wang
,
Jian-Xing Yu
,
Xiao Chen
,
Ruo-Nan Wang
,
Xian-Zhi Yang
,
Shu-Fa Zheng
,
Fei Yu
,
Zi-Ke Zhang
,
Si-Jia Liu
,
Zhong-Jie Li
, and
Yu Chen
Full access
Mao-zhong Li
,
Li-li Pang
,
Ai-ying Bai
,
Shi-cheng Yu
,
Xun Gong
,
Na Liu
,
Kun Cai
,
Guang-cheng Xie
,
Wen-juan Gao
,
Yu Jin
, and
Zhao-jun Duan
Full access
Yin-Liang Tang
,
I-Ju Liu
,
Pi-Chun Li
,
Chien-Yu Chiu
,
Chun-Yu Lin
,
Chung-Hao Huang
,
Yen-Hsu Chen
,
Chi-Yu Fu
,
Day-Yu Chao
,
Chwan-Chuen King
, and
Han-Chung Wu
Full access