Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for

  • Author or Editor: SHU-YUAN XIAO x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Full access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PATRICK C. NEWMAN, and ROBERT B. TESH
Full access
Guangyu Li, Nan Wang, Hilda Guzman, Elena Sbrana, Tomoki Yoshikawa, Chien-tek Tseng, Robert B. Tesh, and Shu-Yuan Xiao
Full access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, MENGYI YE, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
JESSICA H. TONRY, SHU-YUAN XIAO, MARINA SIIRIN, HONGLI CHEN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
ELENA SBRANA, ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PATRICK C. NEWMAN, and ROBERT B. TESH
Full access
XIAOHUA DING, XIAOYAN WU, TAO DUAN, MARINA SIIRIN, HILDA GUZMAN, ZHANQIU YANG, ROBERT B. TESH, and SHU-YUAN XIAO
Full access
FANGLING XU, DONGYING LIU, MARCIO R. T. NUNES, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, ROBERT B. TESH, and SHU-YUAN XIAO
Full access