Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Norio Ohmagari x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Saho Takaya
,
Yasuyuki Kato
,
Yuichi Katanami
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Kanako Komaki-Yasuda
,
Shigeyuki Kano
, and
Norio Ohmagari
Open access
Tetsuro Kobayashi
,
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
,
Hideko Uryu
,
Ritsuko Yamada
,
Naoyuki Kashiwa
,
Takahito Nei
,
Akihito Ehara
,
Reiko Takei
,
Nobuaki Mori
,
Yasuhiro Yamada
,
Tomomi Hayasaka
,
Narito Kagawa
,
Momoko Sugawara
,
Ai Suzaki
,
Yuno Takahashi
,
Hiroyuki Nishiyama
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
, and
Makoto Ohnishi
Open access