Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Masatomo Morita x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Jatan Bahadur Sherchan
,
Masatomo Morita
,
Takashi Matono
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Jeevan B. Sherchand
,
Sarmila Tandukar
,
Ujjwal Laghu
,
Maki Nagamatsu
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
, and
Kayoko Hayakawa
Full access
Yuichi Katanami
,
Satoshi Kutsuna
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Makoto Ohnishi
,
Kei Yamamoto
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Shuzo Kanagawa
,
Yasuyuki Kato
, and
Norio Ohmagari
Full access
Takashi Matono
,
Yasuyuki Kato
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
,
Kei Yamamoto
,
Satoshi Kutsuna
,
Nozomi Takeshita
,
Kayoko Hayakawa
,
Kazuhisa Mezaki
,
Maho Kawamura
,
Noriko Konishi
,
Yasutaka Mizuno
,
Shuzo Kanagawa
, and
Norio Ohmagari
Full access
Tetsuro Kobayashi
,
Satoshi Kutsuna
,
Kayoko Hayakawa
,
Yasuyuki Kato
,
Norio Ohmagari
,
Hideko Uryu
,
Ritsuko Yamada
,
Naoyuki Kashiwa
,
Takahito Nei
,
Akihito Ehara
,
Reiko Takei
,
Nobuaki Mori
,
Yasuhiro Yamada
,
Tomomi Hayasaka
,
Narito Kagawa
,
Momoko Sugawara
,
Ai Suzaki
,
Yuno Takahashi
,
Hiroyuki Nishiyama
,
Masatomo Morita
,
Hidemasa Izumiya
, and
Makoto Ohnishi
Open access