Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Li-Ping Ma x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Qiang Li, Yin-Xia Huang, Qing Yang, Yu-Jie Dong, Meng-Qiu Gao, and Li-Ping Ma
Full access
Chang-Ping Li, Zhuang Cui, Shen-Long Li, Ricardo J. Soares Magalhaes, Bao-Long Wang, Cui Zhang, Hai-Long Sun, Cheng-Yi Li, Liu-Yu Huang, Jun Ma, and Wen-Yi Zhang
Full access