Search Results

You are looking at 11 - 20 of 20 items for

  • Author or Editor: SHU-YUAN XIAO x
  • User-accessible content x
Clear All Modify Search
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, MENGYI YE, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
Guangyu Li, Nan Wang, Hilda Guzman, Elena Sbrana, Tomoki Yoshikawa, Chien-tek Tseng, Robert B. Tesh, and Shu-Yuan Xiao
Full access
Sarah A. Ziegler, Liang Lu, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Shu-Yuan Xiao, and Robert B. Tesh
Full access
A. Paige Adams, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Marcio R. Nunes, Shu-Yuan Xiao, and Robert B. Tesh
Full access
ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, HAO LEI, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, HONG-BING ZHU, and ROBERT B. TESH
Full access
MARINA T. SIIRIN, TAO DUAN, HAO LEI, HILDA GUZMAN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, DOUGLAS M. WATTS, SHU-YUAN XIAO, and ROBERT B. TESH
Full access
Marina T. Siirin, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Patrick Newman, Carolyn Weeks-Levy, Beth-Ann Coller, Shu-Yuan Xiao, Michael M. Lieberman, and Douglas M. Watts
Full access
JOSE A. P. DINIZ, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, HILDA GUZMAN, FANGLING XU, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PEDRO F. C. VASCONCELOS, and ROBERT B. TESH
Full access
ELENA SBRANA, ROBERT JORDAN, DENNIS E. HRUBY, ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, MARINA SIIRIN, PATRICK C. NEWMAN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access