Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Guiyun Yan x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Full access
NOBORU MINAKAWA, ELIZABETH OMUKUNDA, GUOFA ZHOU, ANDREW GITHEKO, and GUIYUN YAN
Full access
OLGA P. BRAGINETS, NOBORU MINAKAWA, CHARLES M. MBOGO, and GUIYUN YAN
Full access
Anne M. Vardo-Zalik, Guofa Zhou, Daibin Zhong, Yaw A. Afrane, Andrew K. Githeko, and Guiyun Yan
Full access
NOBORU MINAKAWA, STEPHEN MUNGA, FRANCIS ATIELI, EMMANUEL MUSHINZIMANA, GUOFA ZHOU, ANDREW K. GITHEKO, and GUIYUN YAN
Full access
THOMAS W. SCOTT, ANDREW K. GITHEKO, ANDREW FLEISHER, LAURA C. HARRINGTON, and GUIYUN YAN
Full access
Guofa Zhou, Ming-chieh Lee, Xiaoming Wang, Daibin Zhong, Elizabeth Hemming-Schroeder, and Guiyun Yan
Restricted access