Search Results

You are looking at 21 - 25 of 25 items for

  • Author or Editor: Guiyun Yan x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Ying Wang, Zhaoqing Yang, Lili Yuan, Guofa Zhou, Daniel Parker, Ming-Chieh Lee, Guiyun Yan, Qi Fan, Yuping Xiao, Yaming Cao, and Liwang Cui
Full access
Guofa Zhou, Daibin Zhong, Ming-Chieh Lee, Xiaoming Wang, Harrysone E. Atieli, John I. Githure, Andrew K. Githeko, James Kazura, and Guiyun Yan
Full access
Guofa Zhou, Elizabeth Hemming-Schroeder, Maxwell Gesuge, Yaw A. Afrane, Ming-Chieh Lee, Harrysone E. Atieli, Andrew K. Githeko, and Guiyun Yan
Free access
Jan E. Conn, Douglas E. Norris, Martin J. Donnelly, Nigel W. Beebe, Thomas R. Burkot, Mamadou B. Coulibaly, Laura Chery, Alex Eapen, John B. Keven, Maxwell Kilama, Ashwani Kumar, Steve W. Lindsay, Marta Moreno, Martha Quinones, Lisa J. Reimer, Tanya L. Russell, David L. Smith, Matthew B. Thomas, Edward D. Walker, Mark L. Wilson, and Guiyun Yan
Open access
Martha L. Quiñones, Douglas E. Norris, Jan E. Conn, Marta Moreno, Thomas R. Burkot, Hugo Bugoro, John B. Keven, Robert Cooper, Guiyun Yan, Angel Rosas, Miriam Palomino, Martin J. Donnelly, Henry D. Mawejje, Alex Eapen, Jacqui Montgomery, Mamadou B. Coulibaly, John C. Beier, and Ashwani Kumar
Open access