Search Results

You are looking at 11 - 20 of 43 items for

  • Author or Editor: Yu Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Ai Zhao
,
Hongchong Gao
,
Bo Li
,
Kai Yu
,
Naing Naing Win
,
Yumei Zhang
, and
Peiyu Wang
Full access
Kangkang Hong
,
Ziping Shu
,
Laodong Li
,
Yu Zhong
,
Weiqian Chen
,
Cunli Nong
, and
Jinliang Kong
Restricted access
Chong Chen
,
Li-Ping Wang
,
Jian-Xing Yu
,
Xiao Chen
,
Ruo-Nan Wang
,
Xian-Zhi Yang
,
Shu-Fa Zheng
,
Fei Yu
,
Zi-Ke Zhang
,
Si-Jia Liu
,
Zhong-Jie Li
, and
Yu Chen
Full access
Mao-zhong Li
,
Li-li Pang
,
Ai-ying Bai
,
Shi-cheng Yu
,
Xun Gong
,
Na Liu
,
Kun Cai
,
Guang-cheng Xie
,
Wen-juan Gao
,
Yu Jin
, and
Zhao-jun Duan
Full access
Yin-Liang Tang
,
I-Ju Liu
,
Pi-Chun Li
,
Chien-Yu Chiu
,
Chun-Yu Lin
,
Chung-Hao Huang
,
Yen-Hsu Chen
,
Chi-Yu Fu
,
Day-Yu Chao
,
Chwan-Chuen King
, and
Han-Chung Wu
Full access
Ye Qiu
,
Mingqi Pan
,
Jianquan Zhang
,
Xiaoning Zhong
,
Yu Li
,
Hui Zhang
, and
Bixun Li
Full access
Hong Xiao
,
Ru Huang
,
Li-Dong Gao
,
Cun-Rui Huang
,
Xiao-Ling Lin
,
Na Li
,
Hai-Ning Liu
,
Shi-Lu Tong
, and
Huai-Yu Tian
Full access
Dixin Tan
,
Bin Wang
,
Xuhui Li
,
Xiaonan Cai
,
Dandan Zhang
,
Mengyu Li
,
Cong Tang
,
Yaqiong Yan
,
Songlin Yu
,
Qian Chu
, and
Yihua Xu
Full access
Jianhai Yu
,
Xujuan Li
,
Xiaoen He
,
Xuling Liu
,
Zhicheng Zhong
,
Qian Xie
,
Li Zhu
,
Fengyun Jia
,
Yingxue Mao
,
Zongqiu Chen
,
Ying Wen
,
Danjuan Ma
,
Linzhong Yu
,
Bao Zhang
,
Wei Zhao
, and
Weiwei Xiao
Open access
Weidong Li
,
Tao Zhang
,
Xian Xu
,
Jingjing Jiang
,
Chen Yu
,
Cuicui Tian
,
Shuqi Wang
,
Xiaofeng Lyu
, and
Zhirong Liu
Full access