Search Results

You are looking at 11 - 14 of 14 items for

  • Author or Editor: Nguyen Thanh Hung x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Tan Luong
,
Tat Thang Nguyen
,
Van Binh Trinh
,
Morgan A. Walker
,
Thi Thu Ha Hoang
,
Quang Thai Pham
,
Thi Mai Hung Tran
,
Van Khang Pham
,
Van Long Nguyen
,
Thanh Long Pham
, and
Jason K. Blackburn
Open access
Hsien-Jen Cheng
,
Yueh-Hsia Luo
,
Shu-Wen Wan
,
Chiou-Feng Lin
,
Shan-Tair Wang
,
Nguyen Thanh Hung
,
Ching-Chuan Liu
,
Tzong-Shiann Ho
,
Hsiao-Sheng Liu
,
Trai-Ming Yeh
, and
Yee-Shin Lin
Full access
NGUYEN THANH HUNG
,
NGUYEN TRONG LAN
,
HUAN-YAO LEI
,
YEE-SHIN LIN
,
LE BICH LIEN
,
KAO-JEAN HUANG
,
CHIOU-FENG LIN
,
DO QUANG HA
,
VU THI QUE HUONG
,
LAM THI MY
,
TRAI-MING YEH
,
JYH-HSIUNG HUANG
,
CHING-CHUAN LIU
, and
SCOTT B. HALSTEAD
Full access
NGUYEN THANH HUNG
,
NGUYEN TRONG LAN
,
HUAN-YAO LEI
,
YEE-SHIN LIN
,
LE BICH LIEN
,
KAO-JEAN HUANG
,
CHIOU-FENG LIN
,
DO QUANG HA
,
VU THI QUE HUONG
,
LAM THI MY
,
TRAI-MING YEH
,
JYH-HSIUNG HUANG
,
CHING-CHUAN LIU
, and
SCOTT B. HALSTEAD
Full access