Search Results

You are looking at 11 - 20 of 25 items for

  • Author or Editor: Guiyun Yan x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Lubna Khatoon, Frederick N. Baliraine, Mariangela Bonizzoni, Salman A. Malik, and Guiyun Yan
Full access
Full access
Stephen Munga, Laith Yakob, Emmanuel Mushinzimana, Guofa Zhou, Tom Ouna, Noboru Minakawa, Andrew Githeko, and Guiyun Yan
Full access
Min Wang, Yongliang Cui, Guofa Zhou, Guiyun Yan, Liwang Cui, and Baomin Wang
Full access
GUOFA ZHOU, JEERAPHAT SIRICHAISINTHOP, JETSUMON SATTABONGKOT, JAMES JONES, OTTAR N. BJØRNSTAD, GUIYUN YAN, and LIWANG CUI
Full access
Chunmei Wang, Jiabao Xu, Xiaohong Zhou, Juan Li, Guiyun Yan, Anthony A. James, and Xiaoguang Chen
Full access
STEPHEN MUNGA, NOBORU MINAKAWA, GUOFA ZHOU, EMMANUEL MUSHINZIMANA, OKEYO-OWUOR J. BARRACK, ANDREW K. GITHEKO, and GUIYUN YAN
Full access
LIWANG CUI, CARLYE N. MASCORRO, QI FAN, KIMBERLY A. RZOMP, BENJAWAN KHUNTIRAT, GUOFA ZHOU, HONG CHEN, GUIYUN YAN, and JETSUMON SATTABONGKOT
Full access
Elizabeth Hemming-Schroeder, Stephanie Strahl, Eugene Yang, Amanda Nguyen, Eugenia Lo, Daibin Zhong, Harrysone Atieli, Andrew Githeko, and Guiyun Yan
Open access
Ying Wang, Zhaoqing Yang, Lili Yuan, Guofa Zhou, Daniel Parker, Ming-Chieh Lee, Guiyun Yan, Qi Fan, Yuping Xiao, Yaming Cao, and Liwang Cui
Full access