Search Results

You are looking at 91 - 100 of 226 items for

  • Author or Editor: Li Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
TIAN-CHENG LI, MIKA SAITO, GO OGURA, OSAMU ISHIBASHI, TATSUO MIYAMURA, and NAOKAZU TAKEDA
Full access
Full access
Meichun Zhang, Xiaoying Zheng, Yu Wu, Ming Gan, Ai He, Zhuoya Li, Jing Liu, and Ximei Zhan
Full access
Chunmei Wang, Jiabao Xu, Xiaohong Zhou, Juan Li, Guiyun Yan, Anthony A. James, and Xiaoguang Chen
Full access
Meng Zhang, Zhong-Tang Zhao, Xian-Jun Wang, Zhong Li, Lei Ding, and Shu-Jun Ding
Full access
Lu Gao, Ying Zhang, Guoyong Ding, Qiyong Liu, Maigeng Zhou, Xiujun Li, and Baofa Jiang
Full access
Xi Lu, Xiaobo Li, Ziyao Mo, Faguang Jin, Boliang Wang, Hongbo Zhao, Xiaoxiao Shan, and Lei Shi
Full access
Tao Zhang, Xian Xu, Jingjing Jiang, Chen Yu, Cuicui Tian, and Weidong Li
Full access
Grace Yap, Chenny Li, Adeliza Mutalib, Yee-Ling Lai, and Lee-Ching Ng
Open access